Polska    Świat    www.abcda.eu


Agroturystyka


Wyrzutnia rakiet V2


Okolice i miejsca warte obejrzenia

 

Twierdza Przemyśl

Najdłuższy tunel w Polsce

Zamek w Łańcucie

Zamek w Krasiczynie

Zamek Krasickich w Dubiecku

Skansen w Sanoku

Uzdrowiska


Szlaki:

rowerowe,

piesze,

konne

na narty


Wiersze

Olga Przybyłek

 

Złote Myśli, Ważne SŁOWA


BIESZCZADY - GALERIA

 

Bieszczady - BPN

 

Mapa Bieszczadzkiego Parku Narodowego


Szlak Architektury Drewnianej


Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

 

Rezerwaty Przyrody

Ścieżki Dydaktyczno - Przyrodnicze


Pruchnik


Dubiecko                              


Świebodna

Utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 4 VIII 1973 r. (faktyczną działalność rozpoczą od dn. 11 XI 1973 r.). Kilkakrotnie powiększany, ostatniorozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25 I 1991 r. Park obejmuje najciekawsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym partie górskie Bieszczadów o łącznej powierzchni 29 201 ha (poprzednio 15 710 ha). Ścisłą ochroną objęto 3 045 ha w tym cały obszar połonin. W skład parku wchodzą: grupa szczytów gniazda Tarnicy i Halicza z Szerokim Wierchem, Bukowym Berdem, Krzemieniem, Rozsypańcem i Połoniną Bukowską,Połonina Caryńska, grupa Wielkiej Rawki i pasmo Połoniny Wetlińskiej i Smereka oraz grupa Wielkiej Rawki z pasmem granicznym aż po Rabią Skałę.

Bieszczadzki Park Narodowy o powierzchni 290 km2 jest największym polskim górskim parkiem narodowym. Głównym celem Parku Narodowego jest ochrona przyrody i krajobrazu, a więc tego, co stanowi o atrakcyjności turystycznej Bieszczadów, które stanowią fragment polskich Karpat Wschodnich.  Stanowi on centralną część pierwszego na świecie trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” utworzonego pod patronatem programu UNESCO-MaB („Człowiek i Biosfera”). W skład MRB „KW”, oprócz Bieszczadzkiego Parku Narodowego wchodzą po stronie polskiej Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński PK. Na Ukrainie - Użański Park Narodowy l Nadsański Park Krajobrazowy oraz na Słowacji - Park Narodowy „Połoniny”. Obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery wynosi obecnie 2 132 km2, co stanowi o jego znaczeniu dla ochrony przyrody tej części Europy.  Bieszczadzki Park Narodowy został wyróżniony Dyplomem Europejskim przyznawanym przez Radę Europy za najcenniejsze zasoby przyrodnicze i prawidłowe nimi zarządzanie. Poza współpracą z sąsiadami słowackimi i ukraińskimi Park współpracuje również na podstawie dwustronnego porozumienia z Parkiem Narodowym „Vanoise” położonym w Alpach Francuskich.  Jest to jedyny obszar w Europie, gdzie przyroda zastąpiła gospodarkę człowieka. Po 1947r. Bieszczady, wcześniej przeludnione, przez wiele lat pozostawały niezamieszkałe. Nawet obecnie - przy gęstości zaludnienia od 0,6 do 20 mieszkańców na km2 wpływ gospodarki człowieka na przyrodę jest nieznaczny. Lesistość Bieszczadów wynosi, około 80%, co stanowi o ich atrakcyjności, a zarazem jest to jeden z największych w Europie kompleks pierwotnych i naturalnych drzewostanów bukowych. Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym Parkiem w Polsce, chroniącym jednocześnie wszystkie krajowe duże ssaki i drapieżniki włącznie z niedźwiedziem brunatnym, wilkiem, rysiem i żbikiem. Powiodła się również reintrodukcja występujących tu wcześniej bobrów i żubrów. Park stanowi także ostoję dla rzadkich gatunków ptaków, w tym orła przedniego i puchacza.

Najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu Parku są unikalne w skali Polski, długie pasma górskich łąk położonych ponad górną granicą lasu, zwane połoninami. Z uwagi na położenie geograficzne w Parku występują zarówno zachodnio - jak i wschodniokarpackie zbiorowiska roślinne i gatunki, w tym wiele chronionych i zagrożonych.  Najwyższe partie Bieszczadów stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym obszary, w szczególności dla wędrówek pieszych i konnych. Istniejąca na terenie Parku sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 130 km stwarza znakomite warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą w trakcie ich zwiedzania.

 Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym górskim parkiem narodowym w Polsce, który propaguje turystykę konną. Sieć tras konnych o łącznej długości 142 km pozwala na kilkudniowe wyprawy. Postoje zaplanowane są w specjalnie do tego celu przygotowanych pięciu stanicach usytuowanych wzdłuż trasy. Zaprojektowano je tak, by umożliwić korzystanie z noclegów i wyżywienia w standardzie dostosowanym do życzeń klienta. Począwszy od standardu traperskiego (biwaki, schrony) poprzez schroniska górskie, a skończywszy na hotelach dla podróżnych oczekujących najwyższej jakości usług.

Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego BPN w Wołosatem jest jednym z dwóch w Polsce ośrodków szkoleniowych dla przodowników górskiej turystyki konnej PTTK.

Środowisko przyrodnicze tych gór posiada wyjątkowe walory w postaci rozległych karpackich lasów regla dolnego, z mało naruszonym krajobrazem, poprzecinanym czystymi potokami i rzekami oraz malowniczymi bezludnymi dolinami z niewielkimi zasobami kulturowymi po dawnych wsiach. W Parku znajdują się obiekty należące do PTTK. które świadczą pełny zakres usług noclegowo-wyżywieniowych („Hotel Górski” w Ustrzykach Górnych l Wetlinie, bacówki turystyczne pod Małą Rawką, Jaworzcu, Honem w Cisnej, schronisko w Wetlinie) z odpowiednimi parkingami i polami kampingowymi. Największy kamping w Bieszczadach w „Górnej Wetlince” położony przy dużej obwodnicy (dawna ferma PGR). Oprócz pól namiotowych, baru, sanitariatów, posiada on stałe uzbrojenie, miejsca dla karawaningu i krytą scenę z widownią w formie amfiteatru, na której odbywają się w sezonie turystycznym liczne imprezy plenerowe i występy zespołów regionalnych. Położenie geograficzne trzech sąsiednich państw: Polski, Słowacji l Ukrainy - stwarza szczególne warunki do szeroko pojętej współpracy przygranicznej. Od 1 lipca 1999r. na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Słowackiej i przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych utworzono na terenie woj. podkarpackiego cztery przejścia na szlakach turystycznych, tj. Roztoki Górne - Ruskie Sedło, Balnica - Osadne, Czeremcha - Certyżne k/Jaślisk, kolejowe przejście w Łupkowie i przejście graniczne Barwinek - Vysny Komorni.

W najbliższej przyszłości ma być otwarte przejście graniczne z Ukrainą Krościenko - Smolnica oraz planowane przejście turystyczne piesze Żurawin - Boberka. Turystyka przygraniczna uatrakcyjni ofertę turystyczną Bieszczadów i umożliwi kontakty miejscowej ludności zamieszkującej strefę przygraniczną. Jednym z największych atrakcji turystycznych jest Bieszczadzka Kolejka kursująca sezonowo na trasie Majdan - Cisną - Przysłup, w przyszłości do Wetliny.

Oznakowano i dopuszczono do zwiedzania Górną Dolinę Sanu, która z uwagi na położenie przygraniczne, krajobraz i cenne zabytki kulturowe staje się dużą atrakcją dla zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy.

 

 

Mapa Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

Dom z bali w Pruchniku

Woda ta cudowne uzdrowienie daje

Starszy czy młodszy każdy to przyznaje

Cudów tutaj bez liku

Kiedy wody cudownej zrobisz kilka łyków

więcej

Wyrzutnia rakiet V2

Zima w lesie

Jeśli tylko chcesz odpocząć województwo podkarpackie jest the best otwórz stronę w komputerze a wszystkiego dowiesz się. www.abcda.eu. Gdy tam wejdziesz to odrazu zakochasz się. Te miejsca, widoki, ludzie i klimat. Tu odpoczywać, tutaj lat ubywa. Młodszy się staje każdy kto odwiedzi nasze piękne strony, bo tu ludzie zwyczajni dużo historii i stare z bala domy.


Zamieść swoja ofertę agroturystyczną lub turystyczną na naszych stronach. Obecnie dodawanie do bazy jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkie osoby prowadzące działalność agroturystyczną i turystyczną z województwa podkarpackiego. Info na email: abcda@abcda.eu. O pozycji w bazie decyduje data zgłoszenia.

Piękna okolica - tereny sprzyjające uprawianiu turystyki pieszej, konnej, rowerowej czy narciarstwu biegowemu, saneczkarstwu.
Baza Gospodarstw Agroturystycznych woj. podkarpackiego


Copyright © 2006 - 2011 abcda.eu i przyjaciele. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

email:  abcda@abcda.eu