Polska    Świat    www.abcda.eu


Agroturystyka


Wyrzutnia rakiet V2


Okolice i miejsca warte obejrzenia

 

Twierdza Przemyśl

Najdłuższy tunel w Polsce

Zamek w Łańcucie

Zamek w Krasiczynie

Zamek Krasickich w Dubiecku

Skansen w Sanoku

Uzdrowiska


Szlaki:

rowerowe,

piesze,

konne

na narty


Wiersze

Olga Przybyłek

 

Złote Myśli, Ważne SŁOWA


BIESZCZADY - GALERIA

 

Bieszczady - BPN

 

Mapa Bieszczadzkiego Parku Narodowego


Szlak Architektury Drewnianej


Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

 

Rezerwaty Przyrody

Ścieżki Dydaktyczno - Przyrodnicze


Pruchnik


Dubiecko                              


Świebodna

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Jest trzecim, co do wielkości parkiem krajobrazowym w Polsce. W jego obszar obejmujący powierzchnię 61 862 ha wchodzą gminy: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasto Dynów. Otulinę o powierzchni 48921 ha stanowi Przemysko-Dynowski Obszar Chro­nionego Krajobrazu. Teren Parku obejmuje wysunięty na zachód fragment Karpat Wschod­nich. W dolinie meandrującego Sanu, na urodzajnych glebach, rozwinęło się rolnictwo. Przepiękne, niewysokie pogórza o rusztowym układzie grzbietów, poprzecinane kratową siecią czystych rzek i potoków, porośnięte są lasami (64 % powierzchni Parku). Najpiękniejsze drzewostany jodłowo-bukowe oraz dobrze zachowane zbiorowiska buczyny można podziwiać w wyższych partiach Pogó­rza - w paśmie Turnicy. Niżej rozciąga się strefa wielogatunkowych lasów li­ściastych, z dębem, grabem, lipą drobnolistną i klonem. W dolinach rzek i poto­ków dotrwały do naszych czasów lasy łęgowe z wiązem, jesionem i dębem szypułkowym. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest podgórska forma bu­czyny karpackiej, w drzewostanie, której obok buka występuje dość licznie jodła, a także świerk, jawor i wiąz górski. Odkrywki geologiczne fliszu karpackiego ze śladami drobnej ichtiofauny roz­rzucone po całym Parku są cenną osobliwością. Zbiorowiska kserotermiczne rozciągające się w okolicach Rybotycz i Makowej przypominają kwietne stepy łąkowe. Piękne tereny z torfowiskiem przejścio­wym i wysokim w Bachórcu, oprócz wysokiej wartości przyrodniczej, są miej­scem natchnienia dla wielu malarzy i rysowników. Odbywają się tu plenery malarskie. Najładniej w Parku jest wiosną, kiedy pogórza stoją w zieleni a ich dno pokrywają wczesnowiosenne rośliny kwitnące: śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, pierwiosnka lekarska, wawrzynek wilczetyko, żywiec gruczołowaty, lilia złotogłów, storczyki i inne. Wiosna ukazuje rów­nież, jak duże jest zróżnicowanie roślinności na Pogórzu. Wynika ono z przeni­kania się różnych elementów flory (górski, nizinny i pontyjski). Występuje tu ponad 900 gatunków zielnych roślin naczyniowych. Z tej liczby znaczna ilość podlega ścisłej i częściowej ochronie gatunkowej. Duże powierzchnie kompleksów leśnych, poprzecinanych enklawami pól uprawnych i ciekami wodnymi stwarzają dogodne warunki do rozwoju i byto­wania wielu gatunkom zwierząt. Ponadto doliną Sanu prowadzą szlaki migra­cyjne zwierząt. Wiosną, a potem jesienią przelatują tędy ptaki, zatrzymując się na odpoczynek, żer lub przezimowanie. Oprócz wielu pospolitych zwierząt na Pogórzu żyje sporo chronionych gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków lęgowych i ssaków. Z występujących tu zwierząt, 39 gatunków kręgowców znajduje się w „Polskiej czerwonej liście zwierząt rzadkich i chronionych” m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, puszczyk uralski, nocek Bechsteina, żbik i żaba dalmatyńska. Prowadzone w ostatnich latach badania drobnej fauny w dolinie Wiaru, wyka­zały na terenie Parku obecność endemicznych elementów wschodniokarpackich, reprezentowanych przez chrząszcze, ślimaki i krocionogi. Lato w Parku to okres, kiedy większość roślin przekwitła. Lasy jednak obfitują w jagody (jeżyny, borówki) oraz grzyby, których asortyment i ilość stanowi raj dla grzybiarzy. Jesień jest nie mniej piękna od wiosny. I tak już urokliwemu krajobrazo­wi urody dodają barwy liści. Pogórza zdają się być pomalowane zielenią, brą­zem, złotem i czerwienią. Ruch na polach już ustał, tylko gdzieniegdzie można usłyszeć ryczące jelenie. Zimą, pogórza przysypane śniegiem z przebijającą zieloną jedliną i świerczyną, wyglądają bajkowo. Wybierając się na sanki czy narty można spotkać dzika, sarnę, a przy odrobinie „szczęścia” nawet wilka. Park jest terenem bardzo atrakcyjnym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Szlaki turystyczne, obecnie dobrze wyznakowane, są prawie nieprzedeptane. Na pewno wpływa na to słaba infrastruktura turystyczna oraz brak tradycji wędro­wania wśród mieszkańców pobliskich miejscowości. A szkoda! Szlaki wiodą przez tereny z ciekawostkami przyrodniczymi, przez wsie z zabytkowymi cerkwiami, kościołami, a także budowlami rezydencyjno-obronnymi z pięknymi założeniami ogrodowymi. Na terenie tych ostatnich ro­śnie znaczna ilość pomników przyrody, których w Parku jest 150 (dalszych kilkaset planuje się objąć ochroną pomnikową).

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest, więc krainą wymarzoną dla włóczęgów-samotników, fotografików, rysowników i innych grup. Spróbuj­my, więc i my wybrać się na któryś ze szlaków. Zacząć możemy od różnych miejsc na jego trasie, mając na uwadze kondycję fizyczną, czas i portfel. 

Dom z bali w Pruchniku

Woda ta cudowne uzdrowienie daje

Starszy czy młodszy każdy to przyznaje

Cudów tutaj bez liku

Kiedy wody cudownej zrobisz kilka łyków

więcej

Wyrzutnia rakiet V2

Zima w lesie

Jeśli tylko chcesz odpocząć województwo podkarpackie jest the best otwórz stronę w komputerze a wszystkiego dowiesz się. www.abcda.eu. Gdy tam wejdziesz to odrazu zakochasz się. Te miejsca, widoki, ludzie i klimat. Tu odpoczywać, tutaj lat ubywa. Młodszy się staje każdy kto odwiedzi nasze piękne strony, bo tu ludzie zwyczajni dużo historii i stare z bala domy.


Zamieść swoja ofertę agroturystyczną lub turystyczną na naszych stronach. Obecnie dodawanie do bazy jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkie osoby prowadzące działalność agroturystyczną i turystyczną z województwa podkarpackiego. Info na email: abcda@abcda.eu. O pozycji w bazie decyduje data zgłoszenia.

Piękna okolica - tereny sprzyjające uprawianiu turystyki pieszej, konnej, rowerowej czy narciarstwu biegowemu, saneczkarstwu.
Baza Gospodarstw Agroturystycznych woj. podkarpackiego


Copyright © 2006 - 2011 abcda.eu i przyjaciele. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

email:  abcda@abcda.eu