Mała wieś leżąca w górnej części doliny Sanu, miejscowość wypoczynkowa. Nazwa związana jest z dawnymi słonymi źródłami. Występują tu słabo zmineralizowane wody siarczkowe. Pomiędzy Słonnem a pobliskim Wybrzeżem można podziwiać wspaniałą przełomową dolinę Sanu. Na odcinku ok. 6 km rzeka przeciska się krętą, wąską doliną pomiędzy zalesionymi zboczami wzgórz Pogórza Dynowskiego (Kozigarb 334 m) od północy i Pogórza Przemyskiego (Łubienka 449 m) od południa. Rzeka jest stosunkowo płytka i kamienista, nurt bystry, woda czysta i zdatna do kąpieli. Nad rzeką dogodne miejsca do plażowania i biwakowania. Wszystkie wspomniane walory krajobrazowo – turystyczne zachęcają do odwiedzenia tego zakątka gminy. Po przeciwnej stronie rzeki do 1947 roku istniała wieś Polchowa, która po wysiedleniu ludności zarosła lasem. Miejscowość ta jest wspaniałym miejscem gdzie można odpocząć i spędzić urlop czy weekend. Przełom Sanu przez Góry Słonne, obfitość lasów, a w nich grzybów i zwierząt zaprasza do wędrówek. Można tutaj nie tylko spacerować i zbierać grzyby, ale również wędkować i polować.