Rezerwat zajmuje powierzchnię 25,91 ha na terenie miejscowości Winne Podbukowina w gminie Dubiecko. Rezerwat określany jest jako torfowiskowy. Torfowisko wysokie przejściowe i wysokie w zakolu Sanu pochodzi z okresu borealnego. Miąższość torfu sięga 7 metrów, a pod torfem zalega gytia ilasta o grubości kilku centymetrów. Dobrze wykształcone zbiorowiska, znaczna liczba gatunków chronionych to cechy charakterystyczne tego rezerwatu, także przyległe do torfowiska łąk. Na uwagę zasługuje zbiorowisko boru bagiennego o specyficznych warunkach siedliskowych tj. dużej wilgotności, bez-tlenowości i kwaśnym odczynie. Środowisko takie jest wprost wymarzone do rozwoju rosiczki okrągłolistnej będącej rośliną drapieżną, która podlega całkowitej ochronie. Na całej kuli ziemskiej występuje około 100 gatunków tej rośliny. Ma ona liście ukształtowane w przyziemną rozetkę z czerwonymi włoskami. Liście te wydzielają lepki śluz; włoski przytrzymują owada i wydzielają enzymy trawienne. Następnie wchłaniają pokarm. W Polsce występują 3 gatunki tej rośliny i wszystkie znajdują się pod ochroną. Występują tutaj także okazy narecznicy grzebieniastej, gwiazdnicy bagiennej, tojeści bukietowej i wełnianki wąskolistnej. Gatunki roślin chronionych objętych ochroną ścisłą to: Drosera rotundifolia, Drosera longifolia

Faunę reprezentują gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka ży-worodna, żmija zygzakowata i zaskroniec; płazy: ropucha szara, żaba wodna i moczarowa; ptaki: bażanty, kuropatwy, strumie-niówka, pokrzewka, kokoszka wodna, dziwonia, kaczka krzyżówka, cyranka i cyraneczka; ssaki: lis, kuna leśna, sarna.

Na terenie rezerwatu wyznaczona została ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza „WINNE - PODBUKOWINA”. Przejście tej trasy zajmuje około jednej godziny. Ścieżka wyposażona jest w miejsce wypoczynkowe, ławki i mostki.